ค้นหาข้อมูลในบล็อก

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มุมกล้องแต่ละ Shot

มุมกล้องของแต่ละ SHOT
- ECU ( Extreme Close up )แสดงดวงตา หรือปากของนักแสดง หรือภาพระยะใกล้ที่สุด เป็นขนาดภาพที่ต้องการนำเสนอ รายละเอียดเฉพาะจุดหรือเฉพาะส่วนของวัตถุ บุคคลและเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ECU ภาพดวงตา
- CU ( Close up ) or (Close shot ) แสดงใบหน้าของนักแสดง หรือ prop เป็น ขนาดของภาพระยะใกล้ใช้นพเสนอให้เห็นรายระเอียดของวัตถุและบุคคลอย่างชัดเจน ใกล้ชิด เช่น CU คน หมายถึงขนาดของภาพที่เห็นคนในกรอบภาพตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป ซึ่งระยะนี้จะสามารถถ่ายทอด ยำเสนอสีหน้าอารมณ์ และความรู้สึกเป็นหลัก
- MS (MIDIUM SHOT) เป็น shot ที่แสดงจากเอวของนักแสดงขึ้นไป หรือ ระยะปานกลาง จะเห็นภาพวัตถุหรือบุคคลลักษณะเด่นๆ ปานกลาง ถ้าเป็น MS บุคคลก็จะเห็นบุคคลตั้งแต่สะโพก หรือเอวขึ้นไป ซึ่งขนาดนี้เป็นขนาดที่จะรับรู้ท่าทางของบุคคลนั้นๆ ได้ แต่ไม่ค่อยจะได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลนั้นเท่าไรเลย
- LS (LONG SHOT) เป็น master shot ที่แสดงทั้งนักแสดงและสถานที่ หรือขนาดภาพระยะไกล เป็นขนาดภาพที่เห็นวัตถุบุคคลและเหตุการณ์ครบถ้วนโดยรวมๆ ถ้าเป็นบุคคล หมายถึงภาพเต็มตัวของบุคคลนั้น ตั้งแต่หัวจรดเท้าไปพร้อมๆ กับเห็นสภาพแวดล้อมหรือสถานที่นั้นด้วย
- ELS (EXTREME LONG SHOT) คือ ส่วนมากแล้วจะเป็น shot ที่ใช้โชว์สถานที่ของ scene หรือวิว ขนาดไกลที่สุด เป็นขนาดที่เน้นสภาพแวดล้อม หรือสถานที่โดยรวมๆ เพื่อบอกบรรยากาศ ถ้าจะมีวัตถุหรือบุคคล ก็เป็นเพียงช่วยเสริมสถานที่หรือสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ ดูมีชีวิตเหมือนจริงเท่านั้น จะเห็นวัตถุหรือบุคคลเล็กมากๆ ไม่สามรถรับรู้การกระทำ หรือการแสดงออกได้ชัดเจน
บางครั้งในการกำหนดภาพหากเราต้องการจะระบุรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะให้ เห็นในกรอบภาพหลักโดยไม่แน่ใจว่าจะเป็นขนาดภาพใดดี ก็อาจจะบอกลักษณะภาพโดยกว้างๆได้ เช่น
- TWO SHOT คือให้เห็นรายละเอียดบุคคล 2 คน ภายในกรอบ
- THREE SHOT ให้เห็นภาพ 3 บุคคลภายในกรอบภาพ
- GROUP SHOT ให้เห็นคนทั้งกลุ่มครบถ้วนภายในกรอบภาพ
- KNEE SHOT ให้เห็นคนตั้งแต่เข่าขึ้นไป
- THIGH SHOT ให้เห็นคนตั้งแต่หน้าขาขึ้นไป
- WAIST SHOT ให้เห็นคนตั้งแต่เอวขึ้นไป
- BUST SHOT ให้เห็นคนครึ่งตัว หรือ หน้าอกขึ้นไป
- FULL FIGURE SHOT, FULL SHOT ให้เห็นคนครบถ้วนทั้งตัว
- OVER THE SHOULDER SHOT ภาพเห็นผ่านไหล่ของอีกบุคคล


อ้างอิง : http://0503742ud21.multiply.com/journal/item/4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น