ค้นหาข้อมูลในบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สรุปการเรียนรายวิชา 0503306

นางสาวจินตหรา เขาวงค์ รหัส 52010516007 ระบบปกติ
1. ด้านเนื้อหา
สำหรับเนื้อหาในการเรียนรายวิชา 0503306 ที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น เนื้อหามีความหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน อ่านเข้าใจง่าย มีให้โหลดไปศึกษาได้ภายหลังก็ได้ แต่ข้อเสียจะอยู่ที่ว่าโหลดไปแล้วไวรัสเข้าเครื่อง แต่ก็ยังดีที่มีให้ศึกษาได้ภายหลัง
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสามารถจัดได้ดี เพราะมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนและผู้สอนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะเข้าไปค่อยดูแล ความประพฤติและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ก็เป็นการดี เข้าใจง่ายมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพี่ที่ค่อยเป็นที่ปรึกษาในกลุ่มได้ ทำให้เรียนรู้ได้ทั่วถึง เข้าใจกันดีทุกคน แต่มีปัญหาที่มีทฤษฏีมากเกินไป ภาคปฏิบัติน้อย อย่างเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มาก เช่น การทำสตูดิโอจริงๆ การเรียนโปรแกรมต่างๆ การจัดแสง สี เสียง จริงๆ แต่ติดที่เราสถานที่ไม่มี แต่ภาพรวมๆก็ดีค่ะ
3. ด้านระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (LMS)
ในการเรียนการสอนก็มีความสะดวกสบายมากในการดาวน์โหลดเนื้อหามาอ่านเองหรือสามารถเตรียมเนื้อหาก่อนล่วงหน้าได้ ทำให้ผู้เรียนเรียนได้ทัน เพราะผู้เรียนสามารถทบทวนมาก่อนก็ได้หรือสามารถทบทวนทีหลังก็ได้ และเป็นการให้ผู้เรียนฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักแสว่งหาความรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายที่นำเนื้อหาในบทเรียนขึ้นระบบพร้อมแบบฝึกหัด ซึ่งเราสามารถเข้าบทเรียนได้อย่างสะดวกและไม่จำกัดเวลา สถานที่ ด้วย ทั้งยังมีกระดาษสนทนา ซึ่งสามารถตอบข้อสักถามที่เกิดจากการสงสัยในการเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับอาจารย์
4. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน โดยเน้นทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเอง และกลุ่ม
ในการจัดกิจกรรมในบทเรียนนี้รูปแบบออนไลน์ จะไม่ค่อยได้ผลซักเท่าไหร่เพราะผู้เรียนอาจจะไม่ทำกิจกรรมนั้นด้วยตนเอง อาจจะให้คนอื่นเป็นคนทำให้ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนไม่ได้ความรู้หรือทักษะตามจุดประสงค์ของผู้สอน และ เด็กอาจจะไม่เข้าใจในการเรียนแบบนี้ บางคนอาจจะขาดทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล ในการเรียนรู้ และอาจไม่เข้าในเนื้อหาที่เรียน
และในการจัดกิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นการเน้นการแก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง บางโอกาส การที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาด้วยตนเองนั้นก็ไม่ได้ผลตามที่ผู้สอนวางเป้าหมายไว้ เพราะบางครั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองมากเกินไปโดยไม่มีผู้ชี้ทางก็ทำให้ผู้เรียนไม่มีกำลังใจที่จะค้นคว้าหาความรู้ และการที่มีงานเยอะเกินไปก็ทำให้ผู้เรียนท้อแท้ในการทำกิจกรรมได้ แต่รวมการเรียนออนไลน์แบบนี้ก็ดีและเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยค่ะ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีเน็ตค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น